Danh mục phim
Đăng nhập để chọn phim
Số điện thoại
Mật khẩu
Nhớ tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin hữu ích
Số người online: 124
Lượt xem trong ngày: 109
Lượt xem trong tuần: 6,684
Lượt xem trong tháng: 320,646
Lượt xem toàn bộ: 3,680,540
Phim Game Thiết bị
Phim HD châu Mỹ - Âu
Mã: 106490
Đã chọn: 0
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106489
Đã chọn: 0
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106488
Đã chọn: 0
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106486
Đã chọn: 1
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106485
Đã chọn: 1
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
14 GB
Mã: 106481
Đã chọn: 1
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106480
Đã chọn: 1
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
11 GB
Mã: 106479
Đã chọn: 2
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
Mã: 106477
Đã chọn: 3
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
Mã: 106474
Đã chọn: 4
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106473
Đã chọn: 4
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6 GB
Mã: 106472
Đã chọn: 3
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
Phim HD châu Á
Mã: 106476
Đã chọn: 1
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
Mã: 106462
Đã chọn: 3
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
5 GB
Mã: 106461
Đã chọn: 4
Mã: 106442
Đã chọn: 8
2017
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
12 GB
Mã: 106436
Đã chọn: 7
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6 GB
Mã: 106433
Đã chọn: 1
1999
HD720
Phim lẻ
Lồng tiếng
5 GB
Mã: 106425
Đã chọn: 5
Mã: 106424
Đã chọn: 0
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
Mã: 106420
Đã chọn: 2
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
Mã: 106417
Đã chọn: 1
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106405
Đã chọn: 4
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
Mã: 106403
Đã chọn: 3
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Phim 4K UltraHD (2160p)
Mã: 190061
Đã chọn: 1
2016
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
60 GB
Mã: 190060
Đã chọn: 5
2017
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
127 GB
Mã: 190059
Đã chọn: 0
Mã: 190058
Đã chọn: 0
2017
2160p
Phim lẻ
Thuyết minh
70 GB
Mã: 190057
Đã chọn: 0
2016
2160p
Phim lẻ
Thuyết minh
30 GB
Mã: 190056
Đã chọn: 0
Mã: 190055
Đã chọn: 0
Mã: 190054
Đã chọn: 0
2014
2160p
Phim lẻ
Thuyết minh
42 GB
Mã: 190053
Đã chọn: 0
2017
2160p
Phim lẻ
Thuyết minh
40 GB
Mã: 190052
Đã chọn: 0
2017
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
78 GB
Mã: 190051
Đã chọn: 0
2013
UHD
Phim lẻ
Phụ đề
60 GB
Mã: 190050
Đã chọn: 3
2016
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
49 GB
PHIM/NHẠC 2D BLURAY GỐC
Mã: 182097
Đã chọn: 0
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
46 GB
Mã: 182091
Đã chọn: 1
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
44 GB
Mã: 182089
Đã chọn: 0
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
46 GB
Mã: 182086
Đã chọn: 0
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
48 GB
Mã: 182084
Đã chọn: 2
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
46 GB
Mã: 182083
Đã chọn: 1
2017
REMUX
Phim lẻ
Phụ đề
30 GB
Mã: 182082
Đã chọn: 0
Mã: 182078
Đã chọn: 2
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
44 GB
Mã: 182030
Đã chọn: 6
2016
BLURAY
Phim lẻ
Phụ đề
46 GB
Mã: 182025
Đã chọn: 0
2016
BD-ISO
Phim lẻ
Phụ đề
30 GB
Mã: 182020
Đã chọn: 0
2016
BD-ISO
Phim lẻ
Phụ đề
40 GB
Mã: 181803
Đã chọn: 4
PHIM 3D BLURAY GỐC
Mã: 170330
Đã chọn: 7
2016
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
44 GB
Mã: 170329
Đã chọn: 9
2016
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
40 GB
Mã: 170328
Đã chọn: 3
Mã: 170327
Đã chọn: 7
2016
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
48 GB
Mã: 170306
Đã chọn: 3
2016
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
46 GB
Mã: 170300
Đã chọn: 12
2016
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
50 GB
Mã: 170298
Đã chọn: 13
Mã: 170295
Đã chọn: 17
2015
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
42 GB
Mã: 170293
Đã chọn: 3
2015
BD-ISO
Phim lẻ
Phụ đề
45 GB
Mã: 170289
Đã chọn: 11
2015
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
38 GB
Mã: 170288
Đã chọn: 3
2015
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
42 GB
Mã: 170285
Đã chọn: 7
2015
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
40 GB
NHẠC LOSSLESS (700GB)
Dữ liệu đang được cập nhật.
Phim 3D SBS (3DTV)
Mã: 130395
Đã chọn: 0
2016
3DSBS
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
Mã: 130393
Đã chọn: 1
2016
3DSBS
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
Mã: 130392
Đã chọn: 1
2016
3DSBS
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
Mã: 130355
Đã chọn: 1
2015
3D-SBS
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
Mã: 130353
Đã chọn: 4
Mã: 130352
Đã chọn: 3
Mã: 130351
Đã chọn: 5
Mã: 130350
Đã chọn: 4
2014
3D-SBS
Phim lẻ
Thuyết minh
9 GB
Mã: 130346
Đã chọn: 4
2014
3D-SBS
Phim lẻ
Thuyết minh
14 GB
Mã: 130345
Đã chọn: 5
2014
3D-SBS
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 130344
Đã chọn: 7
2014
3D-SBS
Phim lẻ
Phụ đề
11 GB
Mã: 130343
Đã chọn: 6
Phim Hoạt Hình - Ca Nhạc Thiếu Nhi
Mã: 200225
Đã chọn: 2
2015
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
7 GB
Mã: 200224
Đã chọn: 2
2015
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
7 GB
Mã: 200220
Đã chọn: 3
2015
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
4 GB
Mã: 200218
Đã chọn: 1
2014
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
Mã: 200214
Đã chọn: 3
2014
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6 GB
Mã: 200213
Đã chọn: 6
2014
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
4.5 GB
Mã: 200212
Đã chọn: 5
2014
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
3.5 GB
Mã: 200211
Đã chọn: 6
Mã: 200210
Đã chọn: 3
Mã: 200209
Đã chọn: 4
2014
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
3 GB
Mã: 200208
Đã chọn: 1
2012
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6 GB
Mã: 200207
Đã chọn: 0
2012
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
3.5 GB
Ca Nhạc HD - Hài Kịch
Mã: 302051
Đã chọn: 2
2015
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
21 GB
Mã: 302050
Đã chọn: 1
Mã: 302049
Đã chọn: 1
2013
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
15 GB
Mã: 302048
Đã chọn: 0
Mã: 302047
Đã chọn: 1
2011
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
29.3 GB
Mã: 302046
Đã chọn: 0
2011
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
7.45 GB
Mã: 302045
Đã chọn: 0
2010
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
7.3 GB
Mã: 302044
Đã chọn: 3
2010
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
14 GB
Mã: 302043
Đã chọn: 2
2009
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
4.3 GB
Mã: 302042
Đã chọn: 2
2009
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
7.45 GB
Mã: 302041
Đã chọn: 1
2010
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
7.7 GB
Mã: 302040
Đã chọn: 0
Phim HDrip cho máy tính bảng
Mã: 140994
Đã chọn: 1
2008
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
1.04 GB
Mã: 140569
Đã chọn: 0
2009
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.8 GB
Mã: 140568
Đã chọn: 0
2011
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
1 GB
Mã: 140567
Đã chọn: 0
2011
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.8 GB
Mã: 140566
Đã chọn: 0
2011
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
1.02 GB
Mã: 140565
Đã chọn: 0
2010
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.7 GB
Mã: 140564
Đã chọn: 1
2010
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.9 GB
Mã: 140563
Đã chọn: 2
2009
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
1.03 GB
Mã: 140562
Đã chọn: 1
2005
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.9 GB
Mã: 140561
Đã chọn: 1
2002
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
1.16 GB
Mã: 140560
Đã chọn: 1
2004
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
1.14 GB
Mã: 140559
Đã chọn: 0
2012
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
0.9 GB
Phim MiniHD cho điện thoại
Mã: 150414
Đã chọn: 0
2009
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.46 GB
Mã: 150413
Đã chọn: 0
1967
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.61 GB
Mã: 150412
Đã chọn: 0
2010
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.54 GB
Mã: 150411
Đã chọn: 0
2009
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
4.4 GB
Mã: 150410
Đã chọn: 0
2005
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.55 GB
Mã: 150409
Đã chọn: 0
2002
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.65 GB
Mã: 150408
Đã chọn: 0
2004
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.64 GB
Mã: 150407
Đã chọn: 0
2003
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.7 GB
Mã: 150406
Đã chọn: 0
2006
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.54 GB
Mã: 150405
Đã chọn: 0
2009
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.56 GB
Mã: 150404
Đã chọn: 0
2011
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.7 GB
Mã: 150403
Đã chọn: 0
2000
mHD
Phim lẻ
Phụ đề
0.54 GB

Bạn đã chọn:

0 GB | 0

Mr Tuấn : 0916781230