Danh mục phim
Đăng nhập để chọn phim
Số điện thoại
Mật khẩu
Nhớ tài khoản
Hỗ trợ trực tuyến
Thông tin hữu ích
Số người online: 279
Lượt xem trong ngày: 1,395
Lượt xem trong tuần: 10,881
Lượt xem trong tháng: 383,947
Lượt xem toàn bộ: 4,681,129
Phim Game Thiết bị
PHIM HD Mỹ
Mã: 106578
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106576
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
Mã: 106574
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106573
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106570
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106568
Đã chọn: 0
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106564
Đã chọn: 0
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106563
Đã chọn: 0
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106540
Đã chọn: 5
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106539
Đã chọn: 1
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106538
Đã chọn: 8
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
Mã: 106537
Đã chọn: 8
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
PHIM HD châu Á
Mã: 106575
Đã chọn: 0
Mã: 106572
Đã chọn: 0
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106571
Đã chọn: 0
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 106567
Đã chọn: 0
Mã: 106523
Đã chọn: 2
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
9 GB
Mã: 106520
Đã chọn: 2
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
Mã: 106517
Đã chọn: 3
2017
1080p
Phim lẻ
Phụ đề
16 GB
Mã: 106510
Đã chọn: 3
2017
HD1080
Phim lẻ
Thuyết minh
6 GB
Mã: 106508
Đã chọn: 0
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
18 GB
Mã: 106476
Đã chọn: 4
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
Mã: 106462
Đã chọn: 4
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
5 GB
Mã: 106461
Đã chọn: 11
PHIM 4K UltraHD (2160p)
Mã: 190200
Đã chọn: 3
2017
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
220 GB
Mã: 190080
Đã chọn: 4
2015
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
65 GB
Mã: 190079
Đã chọn: 1
2016
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
92 GB
Mã: 190078
Đã chọn: 4
2015
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
62 GB
Mã: 190077
Đã chọn: 1
2016
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
62 GB
Mã: 190076
Đã chọn: 7
2016
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
59 GB
Mã: 190075
Đã chọn: 2
2012
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
44 GB
Mã: 190074
Đã chọn: 4
2017
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 190073
Đã chọn: 3
2012
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
62 GB
Mã: 190072
Đã chọn: 5
Mã: 190071
Đã chọn: 4
Mã: 190070
Đã chọn: 5
2012
2160p
Phim lẻ
Phụ đề
60 GB
PHIM 2D BLURAY GỐC
Mã: 182508
Đã chọn: 3
2018
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
40 GB
Mã: 182507
Đã chọn: 4
2018
BLURAY
Phim lẻ
Phụ đề
40 GB
Mã: 182506
Đã chọn: 3
2018
BLURAY
Phim lẻ
Phụ đề
40 GB
Mã: 182503
Đã chọn: 3
2017
BLURAY
Phim lẻ
Phụ đề
40 GB
Mã: 182502
Đã chọn: 3
2017
BLURAY
Phim lẻ
Phụ đề
40 GB
Mã: 182201
Đã chọn: 6
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
40 GB
Mã: 182200
Đã chọn: 5
Mã: 182119
Đã chọn: 7
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
28 GB
Mã: 182118
Đã chọn: 6
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
46 GB
Mã: 182117
Đã chọn: 6
Mã: 182116
Đã chọn: 7
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
32 GB
Mã: 182115
Đã chọn: 2
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
36 GB
PHIM 3D BLURAY GỐC
Mã: 170341
Đã chọn: 2
Mã: 170340
Đã chọn: 2
2017
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
40 GB
Mã: 170339
Đã chọn: 2
2017
3DISO
Phim lẻ
Lồng tiếng
42 GB
Mã: 170338
Đã chọn: 1
2016
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
48 GB
Mã: 170337
Đã chọn: 2
2016
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
46 GB
Mã: 170336
Đã chọn: 1
Mã: 170335
Đã chọn: 2
2016
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
38 GB
Mã: 170334
Đã chọn: 1
2017
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
49 GB
Mã: 170333
Đã chọn: 1
2011
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
20 GB
Mã: 170332
Đã chọn: 1
2012
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
20 GB
Mã: 170331
Đã chọn: 6
2016
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
42 GB
Mã: 170330
Đã chọn: 11
2016
3DISO
Phim lẻ
Phụ đề
44 GB
THÚY NGA BLURAY
Mã: 302052
Đã chọn: 2
2017
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
46 GB
Mã: 302051
Đã chọn: 4
2016
BDISO
Phim lẻ
Phụ đề
21 GB
Mã: 302050
Đã chọn: 1
Mã: 302049
Đã chọn: 1
2013
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
15 GB
Mã: 302048
Đã chọn: 0
Mã: 302047
Đã chọn: 1
2011
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
29.3 GB
Mã: 302046
Đã chọn: 0
2011
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
7.45 GB
Mã: 302045
Đã chọn: 0
2010
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
7.3 GB
Mã: 302044
Đã chọn: 3
2010
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
14 GB
Mã: 302043
Đã chọn: 2
2009
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
4.3 GB
Mã: 302042
Đã chọn: 2
2009
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
7.45 GB
Mã: 302041
Đã chọn: 1
2010
ISODVD
Phim lẻ
Phụ đề
7.7 GB
NHẠC LOSSLESS (700GB)
Mã: 800000
Đã chọn: 1
2017
Lossles
Phim lẻ
Phụ đề
700 GB
PHIM 3D SBS (3DTV - OCULUS GO - GEAR VR)
Mã: 130395
Đã chọn: 1
2016
3DSBS
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
Mã: 130393
Đã chọn: 3
2016
3DSBS
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
Mã: 130392
Đã chọn: 4
2016
3DSBS
Phim lẻ
Phụ đề
12 GB
Mã: 130355
Đã chọn: 3
2015
3D-SBS
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
Mã: 130353
Đã chọn: 6
Mã: 130352
Đã chọn: 5
Mã: 130351
Đã chọn: 8
Mã: 130350
Đã chọn: 6
2014
3D-SBS
Phim lẻ
Thuyết minh
9 GB
Mã: 130346
Đã chọn: 6
2014
3D-SBS
Phim lẻ
Thuyết minh
14 GB
Mã: 130345
Đã chọn: 8
2014
3D-SBS
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 130344
Đã chọn: 10
2014
3D-SBS
Phim lẻ
Phụ đề
11 GB
Mã: 130343
Đã chọn: 9
PHIM HOẠT HÌNH
Mã: 200236
Đã chọn: 2
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6 GB
Mã: 200235
Đã chọn: 1
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB
Mã: 200234
Đã chọn: 3
2017
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6 GB
Mã: 200233
Đã chọn: 1
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
8 GB
Mã: 200232
Đã chọn: 3
Mã: 200231
Đã chọn: 1
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6 GB
Mã: 200230
Đã chọn: 1
2016
HD1080
Phim lẻ
Lồng tiếng
8 GB
Mã: 200227
Đã chọn: 1
2016
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
6 GB
Mã: 200225
Đã chọn: 5
2015
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
7 GB
Mã: 200224
Đã chọn: 6
2015
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
7 GB
Mã: 200220
Đã chọn: 6
2015
HD720
Phim lẻ
Phụ đề
4 GB
Mã: 200218
Đã chọn: 3
2014
HD1080
Phim lẻ
Phụ đề
10 GB

Bạn đã chọn:

0 GB | 0

Mr Tuấn : 0916781230